تصو بالا

جکوزی ژوان  
JOVAN WHIRLPOOL
پرشین استاندارد

2662

جکوزی طرح ژوان برند پرشین استاندارد، چهار نفره، چهارگوش و محل قرار گیری زیرآب در وسط
95 * 186 * 186 سانتیمتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
جکوزی دگاس  
DEGAS WHIRLPOOL
پرشین استاندارد

2661

جکوزی طرح دگاس برند پرشین استاندارد، شش نفره، چهارگوش و محل قرار گیری زیرآب در وسط
95 * 212 * 212 سانتیمتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
جکوزی آمور
AMOUR WHIRLPOOL
پرشین استاندارد

2660

جکوزی طرح آمور، برند پرشین استاندارد، دو نفره، چهارگوش و محل قرار گیری زیرآب در وسط
59 * 110 * 180 سانتیمتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
وان حمام هاوانا
HAVANA BATHTUB
پرشین استاندارد

2170

وان طرح هاوانا، برند پرشین استاندارد، سه نفره، دایره و محل قرار گیری زیرآب در وسط
کد 555: 67 * 166 * 166 سانتیمتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
وان حمام کنزیا
KENZIA BATHTUB
پرشین استاندارد

2169

وان طرح کنزیا، برند پرشین استاندارد، سه نفره، دایره و محل قرار گیری زیرآب در وسط
کد 888: 60 * 160 * 160 سانتیمتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
جکوزی کنزیا
KENZIA WHIRLPOOL
پرشین استاندارد

2168

جکوزی طرح کنزیا، برند پرشین استاندارد، سه نفره، دایره و محل قرار گیری زیرآب در وسط
کد 888: 60 * 160 * 160 سانتیمتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
جکوزی هاوانا
HAVANA WHIRLPOOL
پرشین استاندارد

2167

جکوزی طرح هاوانا، برند پرشین استاندارد، سه نفره، دایره و محل قرار گیری زیرآب در وسط
کد 555: 67 * 166 * 166 سانتیمتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
وان حمام البا 
ELBA BATHTUB
پرشین استاندارد

2166

وان طرح البا، برند پرشین استاندارد، یکنفره، چهارگوش و محل قرار گرفتن زیرآب چپ یا راست
کد 54:235 160X 70(87) X سانتیمتر
کد 225: 170X 70(87) X54 سانتیمتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
وان حمام پارمیس
 PARMIS BATHTUB
پرشین استاندارد

2165

وان طرح پارمیس، برند پرشین استاندارد، یکنفره، بیضی و محل قرار گیری زیرآب در وسط
کد 444: 60 * 90 * 190 سانتیمتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
وان حمام پرشیا وسط
PERSIA CENTRE BATHTUB
پرشین استاندارد

2164

وان طرح پرشیا وسط، برند پرشین استاندارد، یکنفره، بیضی و محل قرار گیری زیرآب در وسط
کد 446: 63 * 95 * 195 سانتیمتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
جکوزی پرشیا گوشه
 PERSIA CORNER  WHIRLPOOL
پرشین استاندارد

2163

جکوزی طرح پرشیا گوشه، برند پرشین استاندارد، یکنفره، بیضی و محل قرار گیری زیرآب در چپ و راست
کد 446: 63 * 95 * 195 سانتیمتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
وان حمام والریا
 VALERIA BATHTUB
پرشین استاندارد

2162

وان طرح والریا، برند پرشین استاندارد، دو نفره، سه گوش و محل قرار گیری زیرآب در چپ و راست
کد 850: 62 * (105) 132 * (178) 185 سانتیمتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید

2161

وان طرح پرنسس، برند پرشین استاندارد، دونفره، سه گوش و محل قرار گیری زیرآب در چپ
کد 750: 59 × 155 × 155 سانتیمتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
وان حمام شاریس
SHARIS BATHTUB
پرشین استاندارد

2160

وان طرح شاریس، برند پرشین استاندارد، یکنفره، سه گوش و محل قرار گیری زیرآب در وسط
کد 650: 58 × 133 × 133 سانتیمتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
وان حمام ویولا
 VIOLA BATHTUB
پرشین استاندارد

2159

وان طرح ویولا، برند پرشین استاندارد، یکنفره، سه گوش و محل قرار گیری زیرآب در وسط
کد 375: 61 × 120 × 120 سانتیمتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
وان حمام سیلویا
 SILVIA BATHTUB
پرشین استاندارد

2158

وان طرح سیلویا، برند پرشین استاندارد، یکنفره، سه گوش و محل قرار گرفتن زیرآب در سمت چپ
کد 345: 55 × 100 × 151 سانتیمتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
وان حمام ویکتوریا
 VICTORIA BATHTUB
پرشین استاندارد

2157

وان طرح ویکتوریا، برند پرشین استاندارد، یکنفره، سه گوش و محل قرار گرفتن زیر آب در سمت چپ
کد 365: 55 × 102 × 155 سانتیمتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
وان حمام آفرودیت
 AFRODIT BATHTUB
پرشین استاندارد

2156

وان طرح آفرودیت، برند پرشین استاندارد، دونفره، چهارگوش و محل قرار گرفتن زیرآب سمت راست
کد 350: 57 × 120 × 180 سانتیمتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
وان حمام مارینا
 MARINA BATHTUB
پرشین استاندارد

2155

وان طرح مارینا، برند پرشین استاندارد، یکنفره، سه گوش و محل قرار گرفتن زیرآب سمت راست یا چپ
کد 335: 55 × (100)87 × 150 سانتیمتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
وان حمام پرستیلا
 PRESTILA BATHTUB
پرشین استاندارد

2154

وان طرح پرستیلا، برند پرشین استاندارد، یکنفره، چهارگوش و محل قرار گرفتن زیرآب چپ یا راست
کد 150: 54 * 70 * 170 سانتیمتر
کد 160: 54 * 70 * 160 سانتیمتر
کد 170: 54 * 75 * 170 سانتیمتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
« قبلی صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴ بعدی »