اسلب سرامیکی پرسلانی پی یر در رنگبندی- مات
260*120
PIER COLLECTION
سرامیک اسلب 260*120- پرسلان لعاب دار- مات- ضخامت 9 میلی متر- رنگبندی ZINC, IRON, CORTEN
۶۲۴,۹۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی پی یر در رنگبندی- مات
260*120
PIER COLLECTION

2803

سرامیک اسلب 260*120- پرسلان لعاب دار- مات- ضخامت 9 میلی متر- رنگبندی ZINC, IRON, CORTEN
۶۲۴,۹۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی پی یر در رنگبندی- مات
120*120
PIER COLLECTION

2802

سرامیک اسلب 120*120- پرسلان لعاب دار- لعاب مات- ضخامت 9 میلی متر- رنگبندی ZINC, IRON, CORTEN
۴۵۴,۹۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی پی یر در رنگبندی- مات 
240*120
PIER COLLECTION

2801

سرامیک اسلب 240*120- پرسلان لعاب دار- لعاب مات- ضخامت 9 میلی متر- رنگبندی ZINC, IRON, CORTEN
۵۹۵,۹۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی پی یر استیل- مات
300*150
PIER COLLECTION

2800

سرامیک اسلب 300*150- پرسلان لعاب دار- مات- ضخامت 9 میلی متر- رنگبندی STEEL
۷۶۶,۹۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی پی یر استیل- مات
260*120
PIER COLLECTION

2799

سرامیک اسلب 260*120- پرسلان لعاب دار- مات- ضخامت 9 میلی متر- رنگبندی STEEL
۶۰۰,۹۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی پی یر استیل- مات
150*150
PIER COLLECTION

2798

سرامیک اسلب 150*150- پرسلان لعاب دار- مات- ضخامت 9 میلی متر- رنگبندی STEEL
۵۳۴,۹۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی پی یر استیل- مات
120*120
PIER COLLECTION

2797

سرامیک اسلب 120*120- پرسلان لعاب دار- مات- ضخامت 9 میلی متر- رنگبندی STEEL
۴۰۸,۹۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی پی یر استیل- سمی پولیش
120*120
PIER COLLECTION

2796

سرامیک اسلب 120*120- پرسلان لعاب دار- سمی پولیش- ضخامت 9 میلی متر- رنگبندی STEEL
۴۵۴,۹۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی پی یر استیل- سمی پولیش
240*120
PIER COLLECTION

2795

سرامیک اسلب 240*120- پرسلان لعاب دار- سمی پولیش- ضخامت 9 میلی متر- رنگبندی STEEL
۶۳۱,۹۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی مجیک بژ- لعاب پولیش 100*100 
MAGIC COLLECTION
فخار رفسنجان

2218

سرامیک اسلب 100*100- پرسلان لعاب دار- لعاب پولیش- رنگبندی بژ با پوشش نانو
۲۵۰,۰۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی آمانی خاکستری- مات 240*120 
 AMANI COLLECTION
فخار رفسنجان

2217

سرامیک اسلب 240*120- پرسلان لعاب دار- لعاب مات- رنگبندی خاکستری با پوشش نانو
۵۱۰,۰۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی آمانی برنز- مات 240*120 
 AMANI COLLECTION
فخار رفسنجان

2216

سرامیک اسلب 240*120- پرسلان لعاب دار- لعاب مات- رنگبندی برنز با پوشش نانو
۵۱۰,۰۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی آمانی مشکی- مات 240*120 
 AMANI COLLECTION
فخار رفسنجان

2215

سرامیک اسلب 240*120- پرسلان لعاب دار- لعاب مات- رنگبندی مشکی با پوشش نانو
۵۷۰,۰۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی کلکته سیلور- لعاب پولیش 240*120 CALACATTA COLLECTION
فخار رفسنجان

2214

سرامیک اسلب 240*120- پرسلان لعاب دار- لعاب پولیش- رنگبندی سیلور با پوشش نانو
۶۹۰,۰۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی سمنت خاکستری تیره و روشن- مات 240*120 CEMENT COLLECTION
فخار رفسنجان

2213

سرامیک اسلب 240*120- پرسلان لعاب دار- لعاب مات- رنگبندی خاکستری تیره و روشن با پوشش نانو
۵۴۰,۰۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی تاندر مشکی- لعاب پولیش 240*120 TUNDER COLLECTION

2212

سرامیک اسلب 240*120- پرسلان لعاب دار- لعاب پولیش- ضخامت 9 میلی متر - رنگبندی مشکی
۷۵۵,۹۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی تاندر مشکی- لعاب پولیش 120*120 TUNDER COLLECTION

2211

سرامیک اسلب 120*120- پرسلان لعاب دار- لعاب پولیش- ضخامت 9 میلی متر - رنگبندی مشکی
۵۴۲,۹۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی مارفیل کرم- مات
120*120
MARFIL COLLECTION

2210

سرامیک اسلب 120*120- پرسلان لعاب دار- مات- ضخامت 9 میلی متر - رنگبندی کرم
۴۰۸,۹۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
اسلب سرامیکی پرسلانی مارفیل کرم- لعاب پولیش
120*120
MARFIL COLLECTION

2209

سرامیک اسلب 120*120- پرسلان لعاب دار- لعاب پولیش- ضخامت 9 میلی متر - رنگبندی کرم
۴۸۳,۹۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
« قبلی صفحه ۱ از ۴ ۲ ۳ ۴ بعدی »