کاشی دیواری لگاسی کرم/ طلایی- آرمس مات
90*30
CREAM & GOLD LEGACY COLLECTION
آرمس

1868

کاشی دیواری تک پخت مات پانچ دار - ضخامت 11 میلی متر- چاپ دیجیتال- رکتی فاید
۱۰۱,۴۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
کاشی دیواری ایسلند بژ / سفید - آرمس مات
90*30
BEIGE & WHITE ISLAND COLLECTION
آرمس

1867

کاشی دیواری تک پخت مات پانچ دار - ضخامت 11 میلی متر- چاپ دیجیتال- رکتی فاید
۱۰۱,۴۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
کاشی دیواری کاچر بژ / دکور - آرمس مات
90*30
BEIGE & DECOR COUTURE COLLECTION
آرمس

1540

کاشی دیواری تک پخت مات پانچ دار - ضخامت 11 میلی متر- چاپ دیجیتال
۹۳,۳۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
کاشی دیواری آوانا بژ / خاکستری - آرمس براق
90*30
AVANA BEIGE & GRAY COLLECTION
آرمس

1537

کاشی دیواری تک پخت براق- ضخامت 11 میلی متر- چاپ دیجیتال- رکتی فاید
۱۱۲,۶۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
کاشی دیواری چوپارد خاکستری/ بژ - آرمس مات
75*25
 GRAY/BEIGE CHOPARD COLLECTION
آرمس

1529

کاشی دیواری تک پخت مات - ضخامت 9 میلی متر- چاپ دیجیتال- رکتی فاید
۸۶,۱۰۰ تومان (۱ متر مربع)