جکوزی آمور
AMOUR WHIRLPOOL
پرشین استاندارد

2660

جکوزی طرح آمور، برند پرشین استاندارد، دو نفره، چهارگوش و محل قرار گیری زیرآب در وسط
59 * 110 * 180 سانتیمتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
جکوزی والریا
 VALERIA WHIRLPOOL
پرشین استاندارد

2149

جکوزی طرح والریا، برند پرشین استاندارد، دو نفره، سه گوش و محل قرار گیری زیرآب در چپ و راست
کد 850: 62 * (105) 132 * (178) 185 سانتیمتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
جکوزی پرنسس
 PRINCESS WHIRLPOOL
پرشین استاندارد

2148

جکوزی طرح پرنسس، برند پرشین استاندارد، دونفره، سه گوش و محل قرار گیری زیرآب در چپ
کد 750: 59 × 155 × 155 سانتیمتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
جکوزی کلیو 
CLIO WHIRLPOOL
پرشین استاندارد

2108

جکوزی طرح کلیو، برند پرشین استاندارد، دونفره ، چهارگوش و محل قرار گرفتن زیرآب در وسط
کد 990: 69 × ( 106 )100 × 192 سانتیمتر
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
جکوزی باداب -کد 305

1374

جکوزی دو نفره دایره باداب با شاسی تمام استیل و ضد باکتری
۱۰,۰۳۹,۳۰۰ تومان
جکوزی باداب -کد 304

1373

جکوزی دو نفره دایره باداب با شاسی تمام استیل و ضد باکتری
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جکوزی باداب -کد 302

1370

جکوزی دو نفره چهارگوش باداب با شاسی تمام استیل و ضد باکتری
۹۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان (۱ عدد) 
جکوزی باداب -کد 301

1369

جکوزی دو نفره سه گوش باداب با شاسی تمام استیل و ضد باکتری
۱۲,۰۳۲,۰۰۰ تومان (۱ عدد) 
جکوزی باداب -کد 201

1365

جکوزی دو نفره سه گوش باداب با شاسی تمام استیل و ضد باکتری
۱۰,۹۰۷,۰۰۰ تومان