هنکل

چسب کاشی پودری پرسلانی - طوسی
Henkel Ceresit CM117

936

۱۰۱,۰۰۰ تومان (۲۰ کیلو گرم) 
چسب کاشی پودری- طوسی
 Henkel Ceresit CM9

935

۶۶,۶۰۰ تومان (۲۰ کیلو گرم) 
پودر بندکشی 
Henkel Ceresit CE33 SUPER

934

۶۵,۴۰۰ تومان (۵ کیلو گرم) 
چسب عایق دو جزئی
Henkel Ceresit CR 166

847

۲۳۸,۰۰۰ تومان (۱۰ کیلو گرم) 
چسب کاشی پودری-سفید
 Henkel Ceresit CM22

844

۱۴۸,۰۰۰ تومان (۲۰ کیلو گرم) 
چسب کاشی خمیری
 Henkel Ceresit TILEFIX CM125

842

۸۴,۰۰۰ تومان (۱۲ کیلو گرم)