مواد زیر سازی و همتراز کننده در نصب کاشی و سرامیک

مایع دفع کننده آب -هیدروسیل
VitrA FIX-HYDROSYL

1098

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ماده آب بندی نیمه الاستیک VitrA FIX-PROOFS

897

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
ماده آب بندی تمام الاستیک VitrA FIX-PROOF

896

۱,۶۰۳,۸۰۰ تومان (۲۰ کیلو گرم) 
مایع پوششی عایق کننده -هیدرواستاپ
VitrA FIX-HYDROSTOP

893

برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود