سرامیک راه پله و پله

سرامیک کف دیوایا قهوه ای روشن- مات 120*20
DIVAYA LIGHT BROWN COLLECTION
فخار رفسنجان

2113

تعداد بازدید: ۱,۶۵۹
۱۶۲,۲۳۰ تومان (۱ متر مربع) 
سرامیک کف جنیوس قهوه ای،زیتونی - مات 120*20
GENIUS OLIVE & BROWN COLLECTION
فخار رفسنجان

2115

تعداد بازدید: ۱,۶۳۴
۱۶۲,۲۳۰ تومان (۱ متر مربع) 
کاشی دیواری میراژ - مات 100*33
MIRAJ COLLECTION
فخار رفسنجان

2123

تعداد بازدید: ۱,۶۰۸
۱۴۰,۴۳۰ تومان (۱ متر مربع) 
سرامیک کف هاگن بژ، استخوانی - مات 120*60
HAGEN BEIGE, BONE COLLECTION
فخار رفسنجان

2131

تعداد بازدید: ۱,۵۵۷
۱۶۳,۲۸۰ تومان (۱ متر مربع) 
کاشی دیواری اسمارت خاکستری تیره - مات 100*33
SMART COLLECTION
فخار رفسنجان

2124

تعداد بازدید: ۱,۴۶۱
۱۳۳,۰۶۰ تومان (۱ متر مربع) 
کاشی دیواری مدیترانه سفید و  آبی- مات 100*33
MEDITERANE COLLECTION
فخار رفسنجان

2125

تعداد بازدید: ۱,۴۰۹
۱۳۳,۳۶۰ تومان (۱ متر مربع) 
سرامیک کف اکستریم قهوه ای،خاکستری- مات 120*20
EXTREME GRAY & BROWN COLLECTION
فخار رفسنجان

2114

تعداد بازدید: ۱,۴۰۸
۱۷۱,۶۹۰ تومان (۱ متر مربع) 
سرامیک کف ساوانا زیتونی - مات 120*20
SAVANA OLIVE COLLECTION
فخار رفسنجان

2116

تعداد بازدید: ۱,۳۹۲
۱۷۱,۶۹۰ تومان (۱ متر مربع) 
سرامیک کف هیدرا بژ،خاکستری،قهوه ای - مات 120*60
HIDRA BEIGE,GRAY,BROWN COLLECTION
فخار رفسنجان

2132

تعداد بازدید: ۱,۲۸۳
۱۶۳,۲۸۰ تومان (۱ متر مربع) 
سرامیک دست ساز - چاپ دیجیتال - رنگی 
20*20
COLLECTION 20139

1919

تعداد بازدید: ۱,۲۱۴
۳۲۰,۰۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
سرامیک لیون قهوه ای - تکسرام مات
120*60
 LION BROWN COLLECTION
تکسرام

1498

تعداد بازدید: ۱,۱۷۶
۲۲۰,۰۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
سرامیک دست ساز - چاپ دیجیتال - رنگی 
20*20
COLLECTION 20138

1918

تعداد بازدید: ۱,۰۹۳
۳۲۰,۰۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
سرامیک دست ساز - چاپ دیجیتال - رنگی 
20*20
COLLECTION 20135

1916

تعداد بازدید: ۱,۰۵۱
۳۲۰,۰۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
سرامیک دست ساز - چاپ دیجیتال - رنگی 
20*20
COLLECTION 20136

1917

تعداد بازدید: ۱,۰۴۸
۳۲۰,۰۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
سرامیک طرح آتشکوه پالرمو- مات
120*40
ATASHKU COLLECTION

1776

تعداد بازدید: ۱,۰۲۴
۲۳۵,۸۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
سرامیک دست ساز - چاپ دیجیتال - رنگی 
20*20
COLLECTION 20133

1914

تعداد بازدید: ۱,۰۱۹
۳۲۰,۰۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
سرامیک پرسلانی مایا - دیتا تکسرام مات
30*30
MAYA COLLECTION
تکسرام

1398

تعداد بازدید: ۱,۰۰۵
۱۷۸,۰۰۰ تومان (۱ متر مربع) 
« قبلی صفحه ۱ از ۱۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »